Masopustní dílnička

Dům dětí a mládeže Třešť a Spolek Kamarád Třešť zvou všechny zájemce ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 14 hodin do klubovny DDM na masopustní výtvarnou dílničku. Vybíráme 20 Kč. Plakátek ke stažení.