Mirákulum

Dům dětí a mládeže společně se Spolkem Kamarád zvou děti a jejich rodiče do zábavného parku MIRÁKULUM v Milovicích. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM do pátku 3. 5. 2019, zároveň je nutné uhradit uvedenou cenu. Více informací na plakátku.

Štítky: