Vrácení části školného

logo ddm

INFORMACE O VRÁCENÍ  ČÁSTI  ŠKOLNÉHO ZA ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM

Na základě vzniklé současné situace byl dům dětí a mládeže v polovině března uzavřen a s ním i zájmové kroužky a kluby. Činnost byla opět obnovena 18.5.2020, ale ne všechny kroužky mohly být do konce tohoto školního roku otevřeny – BADMINTON, JUDO, KONDIČNÍ CVIČENÍ, LODNÍ MODELÁŘI, MAŇÁSCI, ODBÍJENÁ,POHYBOVÉ HRY, STOLNÍ TENIS, TANEČNÍ I. a VAŘENÍ.

U těchto jmenovaných kroužků je možné požádat o vrácení poměrné části výše školného, které je s ohledem na původní cenu kroužku,  90,- Kč / žáka. V případě vašeho zájmu o vrácení této částky je nutné vyplnit a zaslat elektronicky přiloženou žádost na adresu ddm@zs-trest.cz nebo v písemné podobě doručit do kanceláře DDM nejpozději do 15.6.2020. Vratka bude provedena po obdržení žádosti bankovním převodem na účet žadatele. U sportovních a pohybových kroužků je ještě nutné vyplnit čestné prohlášení, že jste nečerpali u své zdravotní pojišťovny „Příspěvek na sportovně pohybové aktivity“. Pokud nevyužijete možnosti vrácení části školného, bude tato finanční částka použita na nákup učebních pomůcek a spotřebního materiálu pro výše uvedené kroužky.

Žádost a čestné prohlášení ke stažení

Za podporu naší činnosti děkujeme.

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel.č. 567 224 986.

Štítky: