ZRUŠENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ DDM

logo ddm

Na základě „Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č. 11/2020“ je rozhodnuto s účinností od pondělí 5.10. do neděle 18.10.2020 mimořádné opatření k omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. ​Proto se v tomto termínu ruší veškerá činnost zájmových kroužků DDM, s výjimkou JUDA a KOPANÉ, které jsou registrovány u sport. svazů.