Dlouholetí pracovníci

Dlouholetí pracovníci

Viktor KOPULETÝ

Je jediným vedoucím, který pracuje v našem Domě dětí a mládeže od jeho založení až dosud. Sám stále aktivně hraje stolní tenis. Své dlouhodobé zkušenosti předává dětem ve svém kroužku již po několik generací. Vychoval mnoho dobrých hráčů stolního tenisu.

Vladimír ŠENKAPOUL

Je vedoucím střeleckého kroužku od roku 1982.Vzhledem k tomu, že i on sám patří k výborným střelcům (sám je aktivním závodníkem střeleckých soutěží), snaží se dětem předat své dlouholeté zkušenosti. Vychoval mnoho dobrých střelců, kteří se přes okresní, oblastní a krajská kola probojovali až na republikové soutěže.

Ing. Lubomír BOČEK

V našem domě dětí a mládeže pomáhal při vedení modelářského kroužku již jako 15-ti letý student.Po ukončení vysoké školy v roce 1983 se vrátil a od té doby nepřetržitě kroužek lodních modelářů vede. Kroužku věnuje mnoho svého volného času.S dětmi se účastní různých soutěží a soustředění, což má velký vliv na to, že tento kroužek patří k nejlepším v ČR.