Kontakty na zaměstnance

Vedení školy
Jméno E-mail Telefon
PaedDr. Václav Trnka reditel@zs-trest.cz 736 487 050, 567 584 941 Ředitel školy
PaedDr. Miloš Vašata zastupce@zs-trest.cz 567 584 958 Zástupce ředitele
Mgr. Hana Dvořáková zastupkyne@zs-trest.cz 567 584 949 Zástupkyně ředitele
Mirka Hamerníková ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Ing. Dagmar Morkusová eko@zs-trest.cz 567 584 952 Zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek
Alena Widerlechnerová widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny
Jana Šteflová jidelna@zs-trest.cz 567 584 942 Vedoucí školní jídelny
Mgr. Simona Veselá vesela@zs-trest.cz 567 584 943 Výchovný poradce
Mgr. Ivona Přechová prechova@zs-trest.cz 567 584 943 Metodik prevence
Ing. Irena Prášková praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947 Koordinátor environmentální výchovy
Třídní učitelé
třída Jméno E-mail Telefon
1. A Mgr. Alena Tejklová tejklova@zs-trest.cz 567 214 100
1. B Mgr. Monika Hamerníková hamernikova@zs-trest.cz 567 214 100
1. C Mgr. Radka Gregorová gregorova@zs-trest.cz 567 214 100
2. B Mgr. Dana Doležalová dolezalova@zs-trest.cz 567 584 953
2. C Mgr. Tereza Matýsková matyskova@zs-trest.cz 567 584 953
3. A Mgr. Eva Lysá lysa@zs-trest.cz 567 584 953
3. B Mgr. Lada Bakajová bakajova@zs-trest.cz 567 584 953
3. C Mgr. Michaela Páralová paralova@zs-trest.cz 567 584 953
4. A Mgr. Jana Hochmannová hochmannova@zs-trest.cz 567 584 953
4. B Mgr. Marta Šťastná stastna@zs-trest.cz 567 584 953
4. C Mgr. Soňa Skálová skalova@zs-trest.cz 567 584 953
5. A Mgr. Eva Pátková patkovae@zs-trest.cz 567 584 953
5. B Mgr. Iva Pátková patkovai@zs-trest.cz 567 584 953
5. C Mgr. Vendula Tůmová tumova@zs-trest.cz 567 584 953
6. A Mgr. Jana Meisterová meisterova@zs-trest.cz 567 584 946
6. B Mgr. Ivona Přechová prechova@zs-trest.cz 567 584 943
6. C Mgr. Hana Kratochvílová kratochvilova@zs-trest.cz 567 584 946
7. A Ing. Lenka Urbánková urbankova@zs-trest.cz 567 584 955
7. B Mgr. Pavla Lacinová lacinova@zs-trest.cz 567 584 955
7. C Mgr. Radek Franta franta@zs-trest.cz 567 584 944
8. B Ing. Irena Prášková praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947
8. C Mgr. Radana Kadlecová kadlecova@zs-trest.cz 567 584 940
9. A Mgr. Dagmar Frantová frantova@zs-trest.cz 567 584 944
9. B Mgr. Šárka Smejkalová smejkalova@zs-trest.cz 567 584 959
9. C Mgr. Luboš Vonka vonka@zs-trest.cz 567 584 951
Netřídní učitelé
Jméno E-mail Telefon
Mgr. Lenka Havelková havelkova@zs-trest.cz 567 584 946
Ing. Lenka Lančová lancova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Josef Smetana smetana@zs-trest.cz 567 584 957
Mgr. Helena Štumarová stumarova@zs-trest.cz 567 584 946
Mgr. Marie Svobodová svobodova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Simona Veselá vesela@zs-trest.cz 567 584 943
Asistent pedagoga
Jméno E-mail Telefon
Eliška Honzárková DiS. honzarkova@zs-trest.cz
Anna Lávičková lavickova@zs-trest.cz 567 584 945, 567 584 953
Iveta Příhodová prihodova@zs-trest.cz 567 584 953
Školní družina
Jméno E-mail Telefon
Alena Widerlechnerová widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny
Jaroslava Hronová hronova@zs-trest.cz 567 214 586 Vychovatelka školní družiny
Anna Lávičková lavickova@zs-trest.cz 567 584 945, 567 584 953 Vychovatelka školní družiny
Iveta Příhodová prihodova@zs-trest.cz 567 584 953 Vychovatelka školní družiny
Eva Vávrová vavrova@zs-trest.cz 567 584 954 Vychovatelka školní družiny
Dům dětí a mládeže
Jméno E-mail Telefon
Mirka Hamerníková ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Ostatní
Jméno Telefon E-mail
Milada Bartušková 567 584 940, 736 487 051 sekretariat@zs-trest.cz Sekretářka
Hana Kubátová 567 584 960 eko2@zs-trest.cz Ekonomka