Táborový archiv

Letní tábor Dobrá Voda 2020

přihláška ke stažení

žádost o vystavení faktury ke stažení

Příměstský tábor o letních prázdninách 2020

přihláška ke stažení

žádost o vystavení faktury ke stažení

Letní tábor Dobrá Voda 2019

Informace k táboru (ke stažení ve formátu pdf)

Písemné prohlášení zákonných zástupců (ke stažení ve formátu pdf)

Posudek o zdravotním stavu a způsobilosti (ke stažení ve formátu pdf)

Přihláška na letní tábor 2019 (ke stažení ve formátu pdf)

DDM organizuje pro děti letní tábor "Indiánské léto" na táborové základně Dobrá Voda v termínech: I. turnus od 29. 6. do 6. 7. 2019 a II. turnus od 6. 7. do 13. 7. 2019. Cena tábora je 2800 Kč. Přihlášky budou k dispozici od 4. 2. na webových stránkách nebo v kanceláři DDM. Plakátek ke stažení.

Příměstský tábor o jarních prázdninách

DDM připravilo v termínu 4. – 8. 3. 2019 pro děti od 6 – 10 let ZAPOMENUTÝ OSTROV HER aneb příměstský tábor o jarních prázdninách. Vedoucí tábora je p. Markéta Smetanová. Cena 1400 Kč. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 567 224 986. A co vás na táboře čeká se dozvíte z plakátku.

Informace k letnímu táboru Dobrá Voda 2018

 

Informace k LT (ke stažení)

Dětem do kufru (ke stažení)

Posudek o zdravotním stavu a způsobilosti dítěte", „Písemné prohlášení zákonných zástupců dítěte“ a "Prohlášení o bezinfekčnostipředejte při nástupu na tábor zdravotnici tábora paní M. Peterkové.

Termín tábora:   I. běh 30. 6. - 6. 7. 2018,         II. běh   6. 7. – 14.  7. 2018

Hlavní vedoucí : p. Eliška Honzárková

Zdravotník: p. Marcela Peterková

 

Nástup na tábor : vždy v sobotu od 17,00 do 18,00 hod

Odjezd z tábora: své děti si vyzvedněte vždy v sobotu od 9,30 do 10,00 hodin.

Dopravu na tábor i z něj si zařizují rodiče. Prosíme, dodržujte stanovené časy.

Kontakt na táborové pracovnice:

p. Honzárková      777 190 739

p. Hamerníková    723 229 622

p. Peterková          776 142 372

NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE

Návštěvy na táboře NEBUDOU!!!!

UPOZORNĚNÍ

  • Pokud Vaše dítě nebude dodržovat táborový řád a pokyny vedoucích, bude vyloučeno z tábora bez vrácení finančního příspěvku za LT.
  • Táborová základna je po celkové rekonstrukci. Za jakékoliv poškození bude vymáhána finanční náhrada, stejně jako u úmyslného poškození majetku ostatních dětí.
  • Na táboře máme bufet, kde se prodávají cukrovinky za stejné ceny jako v obchodě.
  • Žádáme rodiče, aby dětem zkontrolovali hlavy, aby se zabránilo případnému rozšíření vší po táboře.

Vaše další dotazy rádi zodpovíme v kanceláři DDM nebo telefonicky – 567 224 986.

 

Příměstský tábor - 16. - 20. července 2018

plakátek ke stažení

 

Letní tábor Dobrá Voda - červenec 2018

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška na letní tábor 2018

Žádost rodičů o vystavení faktury k platbě


Letní tábor Dobrá Voda - červenec 2017

Tábor se blíží, takže pro táborníky máme pár důležitých informací. Stačí si je stáhnout, vytisknout!

Připomínáme rodičům,  že v průběhu měsíce května je nutné zaplatit poukaz na letní tábor Dobrá Voda. Pokud budete hradit poukaz přes svého zaměstnavatele, je nutné vyplnit žádost pro ekonomické oddělení (tiskopis si můžete stáhnout na této stránce nebo máte možnost si ho vyzvednout v kanceláři DDM).

Tiskopis žádosti pro ekonomické oddělení

Přihláška na letní tábor

Příměstský tábor - únor 2017

Jak se už stalo pěknou tradicí i v letošním roce pro vás DDM připravuje v termínu 20. 2. – 24. 2. 2017 příměstský tábor určený především pro děti mladšího školního věku.
Táborové aktivity budou každý den připraveny od 8.00 do 15.00 hodin.
Cena tábora: 1000 Kč (zahrnuje oběd, svačiny, pitný režim, dopravu a vstupné na výletech, materiál pro tvoření ...)
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA DDM TŘEŠŤ NEJPOZDĚJI DO 27. 1. 2017.

Plakátek ke stažení

 

Letní tábor 2016 - ohlédnutí

Dům dětí a mládeže + začátek prázdnin rovná se letní tábor na základně Dobrá Voda.

Takže hned 2. června dorazila na tábor první parta táborníků.

Pro upřesnění, ještě před nimi zde byla početná skupina rodičů, kteří nám pomohli s úklidem. Děkujeme!!!!

Po nezbytné prohlídce u naší zdravotnice se pomaloučku rozběhl náš program. V tomto roce jsme se inspirovali příběhy skvělých hrdinů Asterixe a Obelixe. Děvčata a kluci se stali členy galských kmenů a snažili se o vítězství v táborové hře, lovili Římany, soupeřili v Galských hrách, cestovali do Egypta, stavěli pyramidu pro Kleopatru. Hitem tábora se podle ankety stal celodenní výlet, při němž si každý snědl to, co si navařilJ. Parádní byl i večer u táboráku, kde jsme si krásně zazpívali za doprovodu kytarového kroužku / jeho členové už pěkně válí!/, obrovsky se vyvedlo divadelní představení. Všichni jsme zírali, co si mladí táborníci připravili. Den za dnem jsme si nacpávali bříška skvělými výtvory našich kuchařek, koupali jsme se, hráli přehazovanou, ringo, drželi  noční hlídky, těšili se na diskotéku a tábor byl u konce.

O tom, jak jsme se měli možná víc než slova vypoví fotografie. Koukněte se.

Poděkování patří všem dospělákům, kteří se dětem věnovali. Jsou to oddíloví vedoucí Gabča Kubátová, Anička a Terka Práškovy, Tomáš Honzárek, Petra Formáčková, zdravotnice Marcela Peterková, kuchařka Renda Honsová, hospodářka Mirka Hamerníková, instruktorky Tína Peterková, Hanka Havlíková, Markéta Pavlíčková, noční strážci našeho spánku David Pešta, František Policar.